Tänään: 04.04.2020

Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelun käyttöä

Yleistä

Rekisteröitynyt käyttäjä (myöhemmin Asiakas) sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja käyttöehtoja käyttäessään KeBa Sport Arena:n (myöhemmin Palveluntarjoaja) ylläpitämää varausjärjestelmää (myöhemmin Palvelu).

Rekisteröityminen

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteydessä kerätään henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Rekisteröityminen vahvistetaan Asiakkaan sähköpostiin lähetettävällä aktivointilinkillä, joka on voimassa 24 tunnin ajan rekisteröitymisestä. Aktivointilinkkiä voi käyttää vain kerran. Tällä menetelmällä pyritään varmistumaan siitä, että rekisteröitynyt Asiakas on sama kuin sähköpostin hallinnasta vastaava henkilö.

Rekisteröinnin vahvistusviestin pitäisi tulla Asiakkaan sähköpostiin muutaman minuutin kuluessa, mutta vahvistusviesti voi Palveluntarjoajasta johtumattomista syistä jäädä tulematta perille. Jos et saa vahvistusviestiä muutaman tunnin kuluessa tarkasta vielä sähköpostilaatikkosi roskaviestilaatikko. Jos viesti ei ole tullut sinnekään, ota yhteyttä Palvelun ylläpitoon (ks. yhteystiedot)

Palvelun käyttö ja palveluun rekisteröityminen edellyttää vähintään 15-vuoden ikää.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus vastaanottaa tiedotteita valitsemalla "Haluan vastaanottaa tätä palvelua koskevia tiedotteita". Tiedotteet tulevat pelkästään Palveluntarjoajalta ja tiedotteet liittyvät ainoastaan Palveluun.

Rekisteröityminen on maksutonta.

Yksityisyys ja tietosuoja

Asiakkaan antamat henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja niitä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus muuttaa kaikkia rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietojaan. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Palvelun käytön lopettaminen

Jos Asiakas haluaa poistaa tietonsa käyttäjärekisteristä, on hänen otettava yhteyttä Palvelun ylläpitäjään.

Vuorojen varaaminen

Vuorojen varaaminen tapahtuu Palveluun sisältyvän varauskalenterin kautta ja vuorojen varaaminen edellyttää rekisteröitymistä. Varauskalenteri esitetään viikkonäkymänä, jota on mahdollista selata eteen- ja taaksepäin kuluvan kauden sisällä.

  1. Palveluun kirjautunut Asiakas näkee varattavissa olevat vuorot "Vapaa"-tekstillä (vihreä tausta).
  2. Varattavat vuorot valitaan klikkaamalla hiirellä "Vapaa"-tekstillä kuvattuja sarakkeita halutun lukumäärän. Kun tietty ajankohta on valittu sarakkeeseen ilmestuu "Valittu"-teksti punaisella pohjalla.
  3. Tämän jälkeen painetaan varauskalenterin yläreunassa olevaa "Varaa valitut vuorot"-painiketta.
  4. Asiakas saa eteensä lomakkeen, jossa esitetään varauksen tiedot
  5. Varaus vahvistetaan em. lomakkeelta painamalla "Vahvista varatut vuorot" painiketta
  6. Mikäli varaus onnistuu, varattu vuoro tulee näkyviin keltaisella pohjalla kalenterissa

Kaikilla rekisteröityneillä Asiakkailla on oikeus varata sekä kerta että kestovuoroja. Kestovuorolla tarkoitetaan koko kuluvan kauden kestävää viikottaista varausta. Kestovuoroon sisältyvä kausi on ilmoitettu varauksen vahvistuslomakkeella.

Vuoron varaaminen muodostaa automaattisesti sopimuksen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille.

Avainkortti

Vuoron varannut Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä Palveluntarjoajaan avainkortti-asiassa. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta Asiakkaalle aiheutuneesta haitasta, jos hallin ovet ovat kiinni vuoron alkaessa, eikä Asiakkaalla ole oven avaamiseen tarvittavaa avainkorttia.

Vuorojen peruminen

Asiakkaalla on oikeus perua varaamansa vuorot. Asiakas voi perua varausjärjestelmän kautta varaamansa kertavuoron, kun vuoron alkuun on aikaa perumishetkellä vähintään kolme (3) vuorokautta. Tällöin vuoroa ei myöskään laskuteta tai jo laskutettu vuoro hyvitetään.

Kestovuorojen ja em. ajankohtaa lähempänä olevien kertavuorojen peruminen ei ole mahdollista varausjärjestelmän kautta. Näissä tapauksissa Asiakas voi ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan (puh. 044-7312216) perumisen ja mahdollisen laskuhyvityksen sopimiseksi.

Arkipyhien tai muiden Palveluntarjoajan määrittämien hallin kiinnioloajankohtien kohdalle sattuvaa vuoroa ei laskuteta, eikä ko. vuoroja tarvitse erikseen peruuttaa.

Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet peruuttaa Asiakkaan varaama vuoro. Perumisista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen. Palveluntarjoajan suorittamista vuoroperumisista maksetaan laskuhyvitys tai peruttua vuoroa ei laskuteta.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset

Laskutus / vuorojen maksaminen

Vuorot laskutetaan pääsääntöisesti kuukausi ennakkoon kerran kuukaudessa (yhteen laskuun sisältyvät kaikki kuukauden vuorot). Vuorolaskut lähetetään sähköpostitse Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Vuorolasku on maksettava annettuun eräpäivään mennessä. Viivästyneistä laskuista lähetetään maksuhuomautus, jonka yhteydessä peritään muistutuksen lähettämisestä aiheutuneet kulut 5€ ja viivästyskorko 11%.

Vuorojen hinnoittelu

Vuorohinnat löytyväät sivuilla olevasta Hinnastosta

Palvelun kautta on mahdollista varata vuoroja sekä salibandy että sulkapallohalliin.

Salibandy- ja sulkapallohallista on mahdollista varata vuoroja myös turnauksia tai muita pidempään kestäviä tapahtumia varten. Tällaisissa tapauksissa kannattaa pyytää tarjous varaushinnasta hallin yhteyshenkilön kautta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa vuorohintoja.

Järjestelmävaatimukset